Perspectief bieden

door | 15 jun 2017 | ENRGY featured

Om vooruit te komen is het belangrijk een richting te weten. Je beantwoordt dan vragen als: “waar wil ik naartoe? Waar wil ik over een jaar staan?” Meestal is het eenvoudig om je een beeld te vormen over de nabije toekomst. Het beeld hoeft niet perse te ‘kloppen’, maar geeft je wel beeld, richting en houvast.

Soms echter is het moeilijker. Wat als je lijf je nu al lange tijd in de steek laat? Wat als je met je lichamelijke klachten van alles hebt geprobeerd, maar steeds weer tegen teleurstellingen bent aangelopen?

Vastgelopen

Je komt niet meer vooruit. Ieder teken van je lijf dat iets niet lukt, schreeuwt bijna tegen je: “zie je wel, het kan niet meer!”. En als het even meezit is er altijd een stemmetje dat zegt: “maar je weet dat je het straks weer moet bezuren”.

Met de klachten die je hebt, kun je gaan revalideren. Je kunt volgens de revalidatiearts en het behandelteam leren om beter met je klachten om te gaan. Maar helpt dat echt? Je kansen in de toekomst worden niet echt beter. Je kan beter met de klachten omgaan, maar hebt nog steeds dezelfde klachten en kunt nog steeds minder dan je eigenlijk zou willen.

Dit is een belangrijke reden waarom revalidatie soms zo weinig succesvol is. Je hebt weinig vertrouwen in de toekomst en wordt door je lijf ook nog eens teruggefloten wanneer je actief aan de slag gaat met je revalidatie.

Je weet ook niet wat je wilt verbeteren, want een duidelijk toekomstperspectief heb je niet (meer). Je hebt al heel vaak gehoord dat je er maar mee moet zien te leven, maar je hebt geen idee hoe je dit moet doen.

Werken aan vertrouwen

Wat is dan de oplossing?  Voor de duidelijkheid: er is niet één-oplossing-voor-alle-problemen. Maar het staat als een paal boven water dat je eerst vertrouwen in de toekomst moet krijgen.

Concreet betekent dit binnen de behandeling bij Enrgy Revalidatie dat we eerst op zoek gaan naar de mogelijkheden in jouw lijf om echt te verbeteren en echt te herstellen. Dit wordt op veel revalidatieplekken gek genoeg (helaas) weinig gedaan. Er wordt gezegd dat er al veel onderzocht is, en dat opnieuw gedetailleerd kijken naar het lijf en hoe deze handelt, niet zinvol is. Dat is lang niet altijd waar! Het goed omgaan met je lijf (wij begeleiden je daarbij), kan je laten ervaren dat je lijf nog herstelvermogen heeft. Als je hierin je eerste stappen hebt gezet, kunnen we samen met je aan de slag.

Waar ga je dan naar toe werken? Daar kunnen we hele gesprekken over voeren, maar uiteindelijk wil je  een zo gezond, gelukkig, prettig mogelijk leven. Wat is dat dan en wat is daar voor nodig? Wanneer voel je je zo? Voor een gelukkig leven is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je van waarde bent voor jezelf en voor anderen.

Participeren

In de praktijk houdt dit in dat het goed is om een zinvolle rol in de maatschappij te kunnen hebben. We noemen dit participeren. Wanneer je (weer) mee kunt doen in arbeid, vrijwilligerswerk, gezin, relaties, mantelzorg  en sport, kun je hier in een gezonde situatie veel energie uithalen. Kortom, waar ga je naar toe werken? Naar volwaardig meedoen in de maatschappij op een manier die voor jou zinvol en van waarde is!

Je gaat hier onder begeleiding naar toe werken met je lijf en met je geest. Fitter en soepeler worden in je lijf, zorgt al voor de nodige energie. Het anders omgaan met gedachten en gevoelens komt daar dan bij: een mooie mix die je op weg helpt naar je uiteindelijke doel. Met andere woorden: door te presteren met activiteiten en gedrag werk je naar verbetering. Sterker nog: We werken samen aan herstel!

Verder komen door te ervaren

Waarom samen? In het revalidatietraject ga je vaak een ontdekkingsreis in. Je leert niet alleen veel over je lijf en hoe je geest hierop inwerkt, maar doet dus ook ervaringen op met deze kennis. Je gaat een andere manier van bewegen (her)ontdekken en gaat experimenteren met ander gedrag. Je leert door te ervaren wat er goed voor je werkt en leert zo ook zelf je eigen goede keuzes te kunnen maken. Wij begeleiden je hierin en helpen je je eigen coach te worden. Je eigen coach op weg naar herstel, want bij herstel kun je echt zeggen: ik leef!

Uiteraard is 100% herstel niet altijd mogelijk; we geven we hier geen garanties op. Maar je hoeft je ook zeker niet neer te leggen bij de huidige situatie. Op andere plekken wordt soms wel heel makkelijk gezegd dat je maar moet leren leven met de klachten. Terwijl dat nu juist is wat niet lukt en waarvan je niet gelukkig wordt!  Het samen op zoek naar de mogelijkheden voor herstel, is daarom ons gezamenlijke startpunt.

Samengevat: Hoe ga je mooie dingen bereiken? Door het kunnen ervaren dat er  wel een toekomst is die er toe doet (perspectief), ga je aan de slag met activiteiten en gedrag (prestatie) en op weg naar een volwaardig zinvol bestaan (participatie).

DIT NOEMEN WIJ HET P3-MODEL: perspectief, prestatie en participatie

Ik voelde me gehoord en serieus genomen. Ook werd me een spiegel voorgehouden betreft mijn eigen reactie op gebeurtenissen. Vooral de rust die ze uitstraalden en het vertrouwen dat het beter ging worden was erg fijn!

Wil je ook snel geholpen worden?

Spreekt het verhaal van ENRGY Revalidatie je aan? Meld je dan direct aan!

Meld je aan